Chili Paper

Imprimerie digitale, lettrage, étiquettes, impression textile

ID Akaun: ACT_0A95EF116F9D

industri: Commercial Printing

Statistik Sepanjang Hayat

168,336

Halaman Standard

20.20

Pokok Standard Dihutanan Semula

Sijil Seumur Hidup

Lihat Sijil Seumur Hidup

Kesan Hutan Global

Projek Penghutanan Semula pokok
Madagascar 11.28
Canada 3.53
Ireland 3.53
France 1.85
Jumlah Kesan 20.20

Cari Kami Di Web